Welkom!

Het Steunfonds BSK is per 1 januari 2021 opgeheven. 

Het is daarom niet meer mogelijk een subsidie aanvraag bij ons in te dienen.

papaver

Het steunfonds verstrekte subsidies aan organisaties die de positie van slachtoffers van seksuele kindermishandeling verbeteren en activiteiten ontplooien ter preventie van slachtofferschap of hulpverlening bieden aan slachtoffers.

 vlinderDe resterende middelen zijn toegekend aan stichting RISE, een landelijke beweging voor en door mensen die als kind seksueel mishandeld zijn.