Welkom!

Welkom op de site van stichting Steunfonds Bestrijding Seksuele Kindermishandeling.

Het steunfonds BSK heeft als doel het papaverbestrijden van seksuele kindermishandeling.
Het steunfonds verstrekt subsidies aan organisaties die de positie van slachtoffers van seksuele kindermishandeling verbeteren en activiteiten ontplooien ter preventie van slachtofferschap of hulpverlening bieden aan slachtoffers.

Er kan een subsidie worden aangevraagd voor projecten en activiteiten binnen de volgende categorieën:

  • Belangenbehartigingvlinder
  • Bewustwording
  • Voorlichting
  • Directe hulp aan slachtoffers
  • Lotgenotencontact

Om subsidie aan te vragen dient u ons aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar: Stichting Steunfonds, p/a Stokebrand 606, 7206 EV Zutphen

De aanvragen worden door het bestuur in twee subsidieronden behandeld (rond februari en september). Zie onder Nieuws voor de exacte deadline. ANBI

Gegevens Steunfonds BSK
KvK:               41041696
RSIN:             816666313
Bankrekening: NL45 RABO 0114 8381 27