Bestuur

Het bestuur kent geen betaalde functies en bestaat momenteel uit:

Mw mr A. Goes, voorzitterveren
Mw E. Weultjes, secretaris
Dhr. M. Hovingh, penningmeester

Verantwoording en beleid: